News and Events

Merit making hosted by IP

Merit making hosted by IP

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการการศึกษานานาชาติได้เป็นเจ้าภาพในโครงการทำบุญตักบาตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฯ โดยได้ตักบาตรแด่พระสงฆ์จากวัดเสมียนนารี จำนวน 5...

read more