เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งนางสาวณภัทร วรสง่าศิลป์ เกรด 11 ได้รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติ เนื่องจากได้รางวัลชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก การประกวดแผนธุรกิจ Asia Pacific round of the FedEx Express/Junior Achievement International Trade Challenge (JA ITC)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ