เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการการศึกษานานาชาติได้เป็นเจ้าภาพในโครงการทำบุญตักบาตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฯ โดยได้ตักบาตรแด่พระสงฆ์จากวัดเสมียนนารี จำนวน 5 รูป ณ ถนนสายบุญ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้า และฟังธรรมร่วมกัน ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

For more pictures, please click here.