เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นักเรียนเกรด 9 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

For more pictures, please click here.