เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักเรียนเกรด 8 ได้ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามบทเรียน

 

For more pictures, please click here.