วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นักเรียนเกรด 2/8 และ เกรด 2/9 ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ มินิมูร่าฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนักเรียนได้ทำสบู่จากไขมันสัตว์ และทำพิซซ่า นอกจากนี้นักเรียนยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ป้อนอาหารสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระต่าย ควายมูร่า ห่าน แพะ และปลาคาร์ฟ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความรู้มากมาย

 

For more pictures, please click here.