วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นักเรียนเกรด 11 ได้ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตลาดร้อยปีสามชุก และหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่ใช้แรงงานควายเพื่อการเกษตรกรรมอีกด้วย

 

For more pictures, please click here.