นักเรียนเกรด 1/8 และ 1/9 ได้ไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทราเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างสนุกสนาน

 

For more pictures, please click here.